thực hành tiết kiệm

Tiết kiệm hơn 194 tỷ đồng trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

TÙNG CHI |

(QNO) - Thực hiện tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, năm 2021 tổng số kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh và UBND cấp huyện hơn 461 tỷ đồng.

Năm 2022, Quốc hội giám sát tối cao việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 4.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

Trong 6 tháng, toàn tỉnh tiết kiệm được hơn 578 tỷ đồng

B.T |

Con số trên được UBND tỉnh đưa ra tại báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 8.2, UBND tỉnh ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Tiết kiệm gần 700 tỷ đồng trong quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách năm 2020

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách năm 2020 và thanh tra, kiểm tra, Quảng Nam đã tiết kiệm được gần 699 tỷ đồng và hơn 92 nghìn mét vuông đất.

Tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 20.8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4823/UBND-KTTH gửi chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ban ngành, hội đoàn thể tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và góp phần khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.