thuế giá trị gia tăng

Nghị định 49 tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tính và nộp thuế giá trị gia tăng

VĂN DŨNG |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49 ngày 29.7.2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), có hiệu lực thi hành từ ngày 12.9.2022. Nghị định này có những điểm mới thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc tính và nộp thuế GTGT.

Hướng dẫn mới về thời điểm lập hóa đơn để được giảm thuế giá trị gia tăng

HOÀNG VY |

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 2688 về thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 15 của Chính phủ, trong đó hướng dẫn rõ về thời điểm lập hóa đơn để được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%.

Giảm thuế VAT xuống 8% từ ngày 1.2

Theo VOV |

(QNO) - Theo Nghị đinh 15, sau khi giảm trừ, mức thuế giá trị gia tăng (VAT) các mặt hàng thuộc nhóm được giảm sẽ ở mức 8%.