Trường THPT Trần Quý Cáp

Khơi dậy khát khao học tập

VIỆT NGUYỄN |

Các thế hệ nhà giáo, học sinh Trường THPT Trần Quý Cáp - Hội An luôn khơi lên khát khao, khát vọng tri thức.