truyền thanh IP

Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông: Giảm nhân lực, tăng tương tác

HOÀNG THƠ |

Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT) ra đời đi cùng với lộ trình xây dựng chính quyền số, xây dựng chính quyền thông minh.

Hiệu quả ứng dụng truyền thanh thông minh

VĂN BÌNH |

Năm 2020 huyện Bắc Trà My được chọn thực hiện thí điểm mô hình truyền thanh thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (truyền thanh IP). Mô hình đã đạt thành công ngoài mong đợi và đang được xem xét nhân rộng.

Bắc Trà My đưa vào sử dụng 2 đài truyền thanh IP

NGUYỄN BÌNH |

(QNO) - Ngày 29.12, huyện Bắc Trà My chính thức đưa vào hoạt động 2 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (truyền thanh IP) tại xã Trà Sơn và Trà Giác.