văn bản quy phạm pháp luật

Người đứng đầu địa phương, đơn vị trực tiếp chỉ đạo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

CHÂU NỮ |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 16 luật

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 7.6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 889 về danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Thành lập Tổ công tác theo dõi, đánh giá thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Tổ công tác theo dõi, rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách của tỉnh.