Giảm nghèo - An sinh

Tăng cường phối hợp triển khai Dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em

AN BÌNH 01/02/2024 16:04

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, các sở, ban ngành và UBND các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức tăng cường phối hợp trong việc triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021-2025.

hoi-lhpn-quang-nam.jpg
Hội LHPN ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng tại xã A Tiêng (Tây Giang). Ảnh: S.L

Thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Báo cáo số 310/BC-ĐCT (ngày 25/1/2024) về việc đánh giá triển khai thực hiện Dự án 8, UBND tỉnh đề nghị Hội LHPN tỉnh (cơ quan thường trực triển khai Dự án 8) tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan trong triển khai Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và tuân thủ chặt chẽ các quy định của chương trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án 8, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp với Hội LHPN tỉnh trong triển khai thực hiện Dự án 8, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án 8 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn I đề ra.

UBND các huyện triển khai dự án phân bổ ngân sách, giao dự toán hằng năm đến UBND cấp xã để có ngân sách trực tiếp triển khai các mô hình, hoạt động cụ thể của dự án tại cộng đồng đảm bảo theo đúng quy định. Thực hiện lồng ghép giới và giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong các dự án và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng cường phối hợp triển khai Dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO