Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng

TÙNG CHI 24/01/2024 08:05

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 512 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn Quảng Nam năm 2024.

UBND tỉnh yêu cầu, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10 và kế hoạch của UBND tỉnh phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu, thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình.

Kế hoạch đề ra những nội dung cụ thể, đó là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực, lãng phí, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN, tiêu cực, lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO