Chính trị

Tạo đột phá trong truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Nam

T.S 08/01/2024 08:45

Củng cố sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển,... là những mục đích UBND tỉnh hướng đến trong Kế hoạch số 9082 về triển khai công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Trên cơ sở đó, thông qua công tác thông tin đối ngoại, tỉnh quyết tâm tạo đột phá trong truyền thông quảng bá hình ảnh Quảng Nam theo hướng phát huy hơn nữa vai trò của địa phương, làm nền tảng để xây dựng thương hiệu; định vị, lan tỏa hình ảnh, văn hóa, con người Quảng Nam.

Đồng thời hạn chế các tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc từ các thế lực cơ hội, thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo đồng thuận trong nước và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngoài phối hợp quảng bá, giới thiệu hình ảnh tỉnh Quảng Nam trên các kênh thông tin của Trung ương, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại trên các kênh thông tin chủ lực của tỉnh, gồm Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Sở Thông tin và truyền thông (phụ trách Cổng Thông tin điện tử tỉnh).

Trong đó, các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục,... để tuyên truyền về định hướng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, các hoạt động về cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh; tạo dựng, truyền thông về hình ảnh tỉnh Quảng Nam là điểm đến lý tưởng, môi trường đầu tư hấp dẫn; tuyên truyền định vị thương hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển của tỉnh, thông tin tình hình thế giới vào tỉnh Quảng Nam…

Đối với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo và chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, các đơn vị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tuyên truyền về Bộ bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” của Bộ Thông tin và truyền thông. Tổ chức trưng bày tại Bảo Tàng tỉnh; xây dựng kế hoạch khuyến khích các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương trên địa bàn tỉnh thành lập đoàn đến tham quan, nghiên cứu, học tập… nhằm tuyên truyền phổ biến về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Đồng thời tổ chức triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các trường trung học trên địa bàn tỉnh, giúp học sinh trải nghiệm trực tiếp với các tư liệu, hiện vật, nắm bắt nhanh chóng và lâu dài các thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tạo đột phá trong truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO