Phát huy vai trò thanh niên trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ

T.ĐAN - T.VUI |

(QNO) - Tỉnh đoàn và Sở Khoa học - công nghệ vừa ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025.

 
Tỉnh đoàn và Sở Khoa học - công nghệ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Đ.V

Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 giữa 2 đơn vị tập trung vào các hoạt động chăm lo, bồi dưỡng tài năng trẻ và phát huy nguồn lực thanh niên; thúc đẩy thu hút, đào tạo và trọng dụng tài năng trẻ; vận dụng cơ chế thu hút tài năng trẻ trong và ngoài tỉnh, thu hút cán bộ khoa học trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, khuyến khích thanh niên ươm mầm ý tưởng sáng tạo và biến ý tưởng sáng tạo thành giải pháp hữu ích...

Tại lễ ký kết, 2 đơn vị thảo luận xoay quanh các nội dung về tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học công nghệ; tổ chức các cuộc thi, hội thi, tập huấn nâng cao kiến thức khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật cho thanh niên, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, giảm nghèo bền vững...

TAGS

Gần 5 tỷ đồng hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ

CHÂU NỮ |

(QNO) - Thực hiện Nghị quyết 02 ngày 12.7.2019 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025, đến nay toàn tỉnh có 93 lượt cơ sở được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng từ ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh và 618 triệu đồng từ ngân sách huyện.

Gần 7 tỷ đồng thực hiện 4 đề tài khoa học và công nghệ

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hôm nay 7.9, UBND tỉnh phê duyệt tổng dự toán kinh phí thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2021 với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ: Sát thực tiễn, có trọng tâm

HOÀNG LIÊN |

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học & công nghệ (KH&CN) phải sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, phục vụ cho các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển... Đó là mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho ngành KH&CN Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.