Tuổi trẻ Cảnh sát biển là lực lượng xung kích trong xây dựng lực lượng vững mạnh

T.C |

(QNO) - Sáng nay 24.6, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 lần thứ III (nhiệm kỳ 2022 - 2027) diễn ra với 78 đại biểu đại diện 10 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc tham dự.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: T.C
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: T.C

Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của BTL Vùng đã có sự phát triển cơ bản toàn diện, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan và đông đảo đội ngũ cán bộ, Đảng viên về công tác thanh niên.

Công tác Đoàn, phong trào thanh niên có định hướng đúng, bám sát đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp tâm lý, đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Ban chấp hành các tổ chức Đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn; đội ngũ Đoàn viên thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí phấn đấu vươn lên giữ vững và phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, người chiến sĩ cảnh sát biển, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BTL Vùng tiếp tục khẳng định được vai trò là lực lượng quan trọng, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, BTL Vùng vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu.

Giới thiệu những mô hình sáng tạo của thanh niên phục vụ hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển. Ảnh: T.C
Giới thiệu những mô hình sáng tạo của thanh niên phục vụ hoạt động của lực lượng cảnh sát biển. Ảnh: T.C

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BTL Vùng đặt ra phương hướng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương về công tác thanh niên, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết, chương trình hành động Đại hội Đoàn các cấp; chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, Đoàn viên Thanh niên về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của BTL Vùng.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động đầy ý nghĩa, đáp ứng nhiều mục tiêu của tuổi trẻ BTL Vùng và đã được duy trì nhiều năm nay. Ảnh: T.C
Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động đầy ý nghĩa, đáp ứng nhiều mục tiêu của tuổi trẻ BTL Vùng và đã được duy trì nhiều năm nay. Ảnh: T.C
Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 khát vọng, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, quyết thắng”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BTL Vùng quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá bao gồm: Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn; Xung kích, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỹ luật, bảo đảm an toàn; Chủ động, sáng tạo xây dựng các chương trình, mô hình hoạt động phù hợp thiết thực, thực hiện hiệu quả và nhân rộng mô hình “Ngày kỹ thuật Thanh niên tự quản”, tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại địa phương nơi đóng quân.

Đại hội đã bầu 12 đại biểu, gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ IV.

TAGS