Chính quyền - đoàn thể

Thanh tra xây dựng cơ bản tại huyện Duy Xuyên

THANH NHUNG 22/05/2024 08:06

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức công bố quyết định thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản trong 5 năm (2019 - 2023) tại huyện Duy Xuyên.

Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, do ông Nguyễn Đỏ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ tiến hành thanh tra trong thời gian 45 ngày làm việc.

Nội dung tập trung vào việc thanh tra hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản trong 05 năm (2019, 2020, 2021, 2022 và năm 2023) tại huyện Duy Xuyên; thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình trong 05 năm (2019, 2020, 2021, 2022 và 2023; trừ các dự án, công trình đã được kiểm toán, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước) do UBND huyện Duy Xuyên, các phòng, ban của UBND huyện Duy Xuyên và các cơ quan, đơn vị khác làm chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư; các vấn đề có liên quan trước và sau thời điểm thanh tra đều được kiểm tra làm rõ.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh, nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động thanh tra, đồng thời, yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Kết thúc buổi công bố, Chánh Thanh tra tỉnh tiếp thu các ý kiến phát biểu của các cơ quan, tổ chức được thanh tra và thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn thanh tra.

Đồng thời, đề nghị, trong quá trình đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ, cử người làm đầu mối là cán bộ có thẩm quyền làm việc trực tiếp với đoàn để cung cấp báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để Đoàn hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thanh tra xây dựng cơ bản tại huyện Duy Xuyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO