Giáo dục - Việc làm

Thêm nhân lực cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2024 - 2025:Vì sao Quảng Nam chủ trương hợp đồng 928 người?

XUÂN PHÚ 10/07/2024 07:35

Theo chương trình Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ có tờ trình thông qua số lượng hợp đồng được ký kết trong đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 thuộc lĩnh vực đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2024 - 2025.

dsc_0175.jpg
Năm học 2024 - 2025 toàn tỉnh thiếu 1.333 người so với định mức quy định. Ảnh: X.P

Thiếu 1.333 biên chế

Báo cáo của ngành nội vụ cho biết, tổng biên chế sự nghiệp giáo dục giao năm 2024 giao cho các địa phương và Sở GD-ĐT là 23.857 biên chế (UBND cấp huyện 20.626 biên chế, Sở GD-ĐT 3.231 biên chế).

Cạnh đó, số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 (ngày 31/12/2022) của Chính phủ năm học 2023 - 2024 giao cho các địa phương và Sở GD-ĐT là 454 người (cấp huyện 443 người, sở 11 người).

Đến thời điểm tháng 5/2024, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục cả tỉnh là 23.569 người, bao gồm biên chế 21.640 người, hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ 1.929 người (trong đó hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế là 1.593 người, hợp đồng theo theo Nghị định số 111 là 336 người).

Trong khi đó, kế hoạch năm học 2024 - 2025 toàn tỉnh có 729 trường, 354.011 học sinh, được sắp xếp thành 11.219 lớp, tương ứng với nhu cầu 25.190 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (số lượng không vượt quá định mức do Bộ GD-ĐT quy định tại Thông tư số 19, ngày 30/10/2023 và Thông tư số 20, ngày 30/10/2023). Để đáp ứng nhu cầu năm học 2024 - 2025 theo định mức quy định, so với biên chế giao năm 2024, các đơn vị sự nghiệp giáo dục cả tỉnh thiếu 1.333 người.

Cụ thể, đối với các huyện, thị xã, thành phố kế hoạch số lượng người làm việc năm học 2024 - 2025 là 21.766 biên chế. So sánh với biên chế được giao năm 2024 là 20.626 thì năm học 2024 - 2025 thiếu 1.140 biên chế.

Tương tự, các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT nhu cầu người làm việc năm học 2024 - 2025 là 3.424 biên chế, so với biên chế được giao năm 2024 là 3.231 thì năm học 2024 - 2025 thiếu 193 biên chế.

Hợp đồng 70% số biên chế thiếu

Số lượng biên chế giao thiếu so với định mức quy định của Bộ GD-ĐT nên theo Nghị định số 111 của Chính phủ, các địa phương được phép hợp đồng lao động và số lượng hợp đồng ký kết do HĐND cấp tỉnh hoặc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý ở trung ương xem xét, quyết định.

Theo giải thích của Sở Nội vụ, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 111: “Đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế ký kết hợp đồng lao động có thời gian không quá 12 tháng để làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, nhưng số lượng người ký kết hợp đồng lao động chiếm không quá 70% số chênh lệch giữa số lượng người làm việc được giao với số lượng theo định mức do Bộ GD-ĐT ban hành”.

Trên cơ sở này, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định số lượng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ được ký kết năm học 2024 - 2025 trong các đơn vị sự nghiệp công lập (nhóm 4) thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục của các địa phương và Sở GD-ĐT là 928 hợp đồng (các huyện, thị xã, thành phố 793; Sở GD-ĐT 135), tăng hơn gấp đôi so với năm học 2023 - 2024.

Trong báo cáo thẩm tra tờ trình UBND tỉnh của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, ông Hà Đức Tiến - Trưởng ban nhìn nhận việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết giao số lượng hợp đồng được ký kết trong đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 lĩnh vực giáo dục năm học 2024 - 2025 là cần thiết, kịp thời và đúng thẩm quyền.

Trên cơ sở rà soát, xác định số lượng người làm việc (biên chế) được giao so với định mức giáo viên/lớp theo quy định tại Thông tư số 19 và thông tư của Bộ GD-ĐT và nhu cầu các đơn vị, địa phương; UBND tỉnh đề nghị giao số lượng hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục năm học 2024 - 2025 là 928 hợp đồng/1.333 chỉ tiêu còn thiếu (chiếm 69,6% số chênh lệch giữa số biên chế được giao với định mức quy định) là đảm bảo tỷ lệ cho phép.

Ban Pháp chế còn đề nghị, sau khi HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện ký kết hợp đồng theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo công khai, minh bạch; đồng thời tiếp tục chỉ đạo tổ chức tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt theo phân cấp tuyển dụng viên chức ngành giáo dục.

Dù cả tỉnh được hợp đồng 928 người nhưng có 3 địa phương không có chỉ tiêu hợp đồng gồm Hiệp Đức, Nông Sơn và Phú Ninh do không tăng biên chế kế hoạch so với chỉ tiêu giao năm 2024 hoặc tăng rất ít, thậm chí giảm. Một số địa phương chỉ tiêu hợp đồng nhiều như Núi Thành, Điện Bàn, Tiên Phước, Duy Xuyên, Đông Giang, Tam Kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thêm nhân lực cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2024 - 2025: Vì sao Quảng Nam chủ trương hợp đồng 928 người?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO