Cỏ

LÊ ANH DŨNG |

(Xuân Tân Sửu) - Em tên một loài cỏ
Mà diệu thâm khôn cùng
Qua phong ba nắng nỏ
Vẫn mượt mà sắc xanh

Cỏ hiền hòa mong manh
Cỏ vô tư thầm lặng
Thế mà cứ lóng lánh
Dưới mặt trời, ánh trăng 

Ta chân trần trên cỏ
Nghe thơm tình đất đai
Cỏ mơn man trước gió
Thầm thĩ khẽ liên đài

Ta muốn làm cỏ dại
Nằm dưới chân người qua
Mà từ bi sắc lá
Gót sen hồng ngân nga.

TAGS