Lạc đêm

HOÀNG THÁI |

Một đêm lạc mất dấu giày      
hình như có một vết hài giẫm lên 
tìm quanh   
còn giọt sương mềm      
cầm về từ đó nỗi nênh một đời            

Một đêm lạc      
vì sao rơi      
nép bên lá cỏ hóa lời dế giun      
lần mò trong bể nhân quần
nhặt lên khóe mắt rưng rưng nói cười

Một đêm lạc bạn
buồn môi
soạn ly tách vỡ ráp lời tri âm
tứ, ngũ, lục tuần...
thưa dần
vắng nơi góc chiếu dấu chân vài thằng

Một đêm lạc bước tìm trăng
mây che chừa đủ bóng thằng cười khan
nhòe trôi
tròn méo
võ vàng
gió hoang thổi rát mấy tràng cầm hơi

Một đêm lạc giọng gọi tôi
hư không vọng tiếng ru hời trong mơ.