Níu

PHẠM THÔNG |

(VHQN) - Đã mấy trăng không nhớ
Gió vô tình lướt qua
Hương em quen trời lạ
Hoang vu lòng gió mưa

Anh gom từng gié thóc
Thức cùng lời nhặt thưa
Níu mùa yêu thất bát
Ủ nồng nàn tình xưa.

TAGS