Chống hàng giả, buôn lậu các loại thuốc phòng chống dịch Covid-19

TÙNG CHI |

(QNO) - UBND tỉnh yêu cầu Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì tăng cường nắm tình hình và làm tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế và các loại thuốc phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện Công văn số 1669 (ngày 17.3) của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19; UBND tỉnh vừa yêu cầu Cục Quản lý thị trường tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam) chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng tăng cường nắm tình hình trên tất cả tuyến, địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế và các loại thuốc phòng chống dịch Covid-19. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh - Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, không để lợi dụng tình hình dịch bệnh tăng giá bất hợp lý đối với thuốc, vật tư y tế, kit xét nghiệm Covid-19. Chủ động theo dõi, giám sát biến động giá các mặt hàng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 để có biện pháp quản lý, bình ổn giá theo quy định.

Ban Chỉ đạo 389 các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng tăng cường thanh tra, kiểm tra, tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, trái quy định, bảo đảm thực hiện kiểm soát chặt chẽ chất lượng, ổn định giá và nguồn cung đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế (trong đó có các loại kit xét nghiệm Covid-19, máy đo SpO2) và thuốc phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ trong điều kiện thích ứng với tình hình mới.

TAGS

Kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội

A.B |

(QNO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 38 về chương trình phòng chống dịch Covid-19.

Giám sát chặt chẽ thị trường xăng dầu và mặt hàng phục vụ phòng chống Covid-19

AN BÌNH |

(QNO) - Ban Chỉ đạo 389 tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan thành viên tăng cường quản lý thị trường, bình ổn giá cả hàng hóa thiết yếu, xăng dầu và mặt hàng phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở ngành, địa phương đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Công điện 286 ngày 3.3.2022 của Bộ Y tế.