Tổng dư nợ tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm đạt gần 7.000 tỷ đồng

Q.VIỆT |

(QNO) - Chiều nay 26/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2023.

Quang cảnh cuộc họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2023. Ảnh: Q.VIỆT
 Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2023. Ảnh: Q.VIỆT

Theo báo cáo, tổng dư nợ tín dụng chính sách đến ngày 30/6 đạt gần 7.000 tỷ đồng (tăng hơn 491 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 7,9%, hoàn thành 88% kế hoạch) với 138.358 khách hàng còn dư nợ.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh kiểm soát tốt nợ đến hạn, giữ vững chất lượng tín dụng; tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ vay vốn, điểm giao dịch xã; phối hợp hội, đoàn thể xử lý tốt nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với hộ vay.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đưa vốn đến hộ nghèo, chính sách tại điểm giao dịch phường Cẩm An (Hội An). Ảnh: Q.VIỆT
Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đưa vốn đến hộ nghèo, chính sách tại điểm giao dịch phường Cẩm An (Hội An). Ảnh: Q.VIỆT

Đến ngày 30/6 tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh hơn 11 tỷ đồng (chiếm 0,16% tổng dư nợ). Có 2 đơn vị tiếp tục giữ vững không có nợ quá hạn là Hội An và Phước Sơn, 9 đơn vị giảm nợ quá hạn so với đầu năm (Phú Ninh, Tây Giang, Quế Sơn, Thăng Bình, Đại Lộc, Núi Thành, Tiên Phước, Nam Giang, Nông Sơn).

Người dân Bắc Trà My phát triển kinh tế rừng nhờ vào vốn chính sách. Ảnh: Q.VIỆT
Người dân Bắc Trà My phát triển kinh tế rừng nhờ vốn chính sách. Ảnh: Q.VIỆT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá, trong  6 tháng qua, chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động bám sát nghị quyết của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh, chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoạt động Ngân hàng CSXH đảm bảo an toàn, chất lượng tín dụng được duy trì tốt, dư nợ tăng trưởng 7,9%, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tín dụng chính sách tiếp sức người dân miền núi phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Q.VIỆT
Tín dụng chính sách tiếp sức người dân miền núi phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Trần Anh Tuấn yêu cầu hệ thống Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tham mưu tích cực cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40, Kết luận 06 của Ban Bí thư, Quyết định 1630 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở Chiến lược phát triển chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh ban hành, các Phòng giao dịch chủ động phối hợp các ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND cấp huyện ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện đến năm 2030, trọng tâm là ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho người nghèo, chính sách được vay vốn.

Về thực hiện kế hoạch tín dụng, rà soát nhu cầu vốn xin bổ sung nguồn vốn trung ương để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhất là đáp ứng đủ nhu cầu vốn theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Đồng thời tập trung giải ngân chương trình học sinh, sinh viên đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng và làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng quý III/2023...

TAGS