Đề xuất tổ chức lễ hội sâm Ngọc Linh cấp quốc gia

H.QUANG |

UBND tỉnh vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị thống nhất chủ trương tổ chức lễ hội sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) lần thứ I năm 2023 tại Quảng Nam. 

Dự kiến lễ hội được tổ chức vào đầu tháng 8/2023 (sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển sâm Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045); đơn vị thực hiện là UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ VH-TT&DL, Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Theo UBND tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030 và định hướng 2045, Bộ NN&PTNT đã triển khai các hoạt động từ tháng 4/2022 đến 10/2022 và đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030 và định hướng 2045. Một trong những nội dung của chương trình là xây dựng phát triển thương hiệu, quảng bá thị trường, xúc tiến thương mại.

Về phía Quảng Nam, sản phẩm sâm Ngọc Linh được đưa vào giới thiệu và tiêu thụ trong các phiên chợ hằng tháng tại huyện Nam Trà My; Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, trong đó đã xác định nhiệm vụ tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) cấp quốc gia lần thứ I năm 2023 là hết sức cần thiết và có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

TAGS

Lễ hội sâm quốc gia lần thứ I dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 8/2023

DIỄM LỆ |

(QNO) - Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành nghị quyết về chương trình công tác năm 2023, trong đó có nhiệm vụ tổ chức chuỗi hoạt động Lễ hội sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) cấp quốc gia lần thứ I năm 2023.