Chính quyền - đoàn thể

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất các báo cáo, đề án Sở Tài chính trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa X

TRỊNH DŨNG 27/06/2024 13:55

(QNO) - Sáng 27/6, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh chủ trì phiên làm việc giữa Thường trực HĐND tỉnh với Sở KH&ĐT và Sở Tài chính để xem xét, cho ý kiến các nội dung sẽ trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh.

a.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh chủ trì phiên họp

Các nội dung được xem xét bao gồm: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 đối với các dự án do ngân sách tỉnh hỗ trợ; cho phép các huyện sử dụng nguồn kinh phí tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu đến hết năm 2021, 2022 còn thừa, chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023. Ngoài ra còn làm rõ về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 đã giao cho Trường Đại học Quảng Nam.

Theo ông Đặng Phong - Giám đốc Sở Tài chính, các địa phương đã thực hiện và quyết toán nguồn kinh phí cấp tỉnh có mục tiêu nên việc thu hồi nộp trả ngân sách tỉnh sẽ rất khó khăn cho các địa phương. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền và phù hợp theo quy định pháp luật.

Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 chỉ sử dụng chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội và bổ sung vốn đầu tư (theo danh mục do Sở KH&ĐT đề xuất). Lý do là dự toán năm 2024 đã bố trí đủ cho giảm bội chi, tăng chi trả nợ (gốc và lãi), bổ sung quỹ dự trữ tài chính và thu nội địa cân đối ngân sách tỉnh năm 2023 hụt thu nên không tạo nguồn cải cách tiền lương.

Việc điều chỉnh ngân sách để tạo điều kiện cho Trường Đại học Quảng Nam tiếp tục thực hiện thi công hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất hoàn thiện phục vụ công tác đào tạo là cần thiết.

b.jpg
Đại biểu giải trình nội dung sẽ trình kỳ họp 24, HĐND tỉnh khóa X.

Các giải trình của Sở KH&ĐT, Sở Tài chính về cơ sở pháp lý của việc kéo dài dự án đầu tư, cam kết của các chủ đầu tư về giải ngân hết kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024, nguyên tắc, tính hợp lý, hiệu quả về việc phân bổ vốn hay sự cần thiết, cơ sở đề xuất tăng dự toán cho Trường Đại học Quảng Nam đã được các thành viên Thường trực HĐND tỉnh thông qua.

Theo ông Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, hai sở hợp tác để thống nhất các nội dung dự kiến sẽ trình vào kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa X. Xem xét kinh phí, ưu tiên vốn cho những dự án có tính bức thiết, ưu tiên sử dụng vốn trung ương, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, nhanh chóng hỗ trợ cho các địa phương theo đúng các luật hiện hành đã quy định, tránh các rắc rối về sau qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thường trực HĐND tỉnh thống nhất các báo cáo, đề án Sở Tài chính trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa X
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO