Sản lượng khai thác hải sản tăng 8.850 tấn

MAI NHI |

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có tổng cộng 2.999 chiếc tàu khai thác thủy hải sản. Tổng sản lượng đánh bắt thủy hải sản năm 2021 đạt 99.350 tấn (trong đó khai thác biển 92.106 tấn và khai thác nội địa 7.244 tấn), tăng 8.850 tấn so với kế hoạch đề ra.

Được biết, đến nay Quảng Nam có 9 nghiệp đoàn nghề cá (trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh) với 720 chiếc tàu, 4.879 lao động và 158 tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển với 1.040 chiếc tàu, 8.063 lao động.


TAGS