Tăng cường quản lý nghề cá

AN BÌNH |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong triển khai chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

Cụ thể, thực hiện nghiêm việc cấp giấy phép khai thác thủy sản, triển khai lắp đặt, vận hành và quản lý thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Triển khai việc đánh dấu tàu cá, đăng ký tàu cá, đăng kiểm tàu và kẻ số đăng ký tàu cá theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản qua cảng, công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác, ghi nhật ký khai thác, báo cáo tình hình khai thác thủy sản. Cập nhật 100% số liệu tàu cá đã được đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia Vnfishbase để thống nhất vận hành, phục vụ đối chiếu, kiểm tra, quản lý.

Khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban quản lý cảng cá An Hòa theo chỉ đạo của UBND tỉnh đảm bảo đủ năng lực để quản lý hoạt động các cảng cá trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong chống khai thác IUU; báo cáo kết quả kiện toàn về UBND tỉnh trước ngày 15.5.2020.

Thực hiện nghiêm túc việc nâng cấp và bảo dưỡng thường xuyên trạm bờ tại Chi cục Thủy sản, đảm bảo các thông tin và tin nhắn từ tàu cá đang đánh bắt ngoài biển thông suốt. Tăng cường bố trí đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ theo dõi và giám sát thường xuyên hoạt động các tàu cá trên biển, nhất là các tàu cá hoạt động tại vùng biển xa và có cảnh báo kịp thời đến chủ tàu khi gần đến ranh giới vùng biển nước ngoài.

Đồng thời bố trí cán bộ và đảm bảo các điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng kiểm soát nghề cá. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan để tham mưu UBND tỉnh công bố mở cảng cá đối với cảng cá An Hòa (là cảng cá loại II được xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác theo Quyết định số 1276/QĐ-BNN-TCTS ngày 19.4.2019).

Kiểm tra, rà soát và xác định các nhiệm vụ cấp bách trong chống khai thác IUU để làm việc với Sở Tài chính, Sở KH-ĐT tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện, như: đầu tư mua mới 1 tàu kiểm ngư thay thế tàu đã bị hư hỏng, xuống cấp, phải ngừng hoạt động từ ngày 19.9.2020 theo khuyến cáo của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá - Tổng cục Thủy sản; đầu tư các trang thiết bị phục vụ hoạt động của Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại Quảng Nam và các nhiệm vụ cần thiết khác.

Ngoài ra, cần phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị liên quan duy trì thường xuyên hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến tham gia khai thác thủy sản tại vùng biển khơi và kiểm soát tàu cá khi cập bến, lên cá tại cảng cá. Tuyệt đối không cho tàu cá chưa thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tàu cá tắt thiết bị giám sát hành trình xuất bến đi khai thác thủy sản.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tập trung tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con ngư dân thực hiện nghiêm các quy định trong chống khai thác IUU. Đặc biệt là việc ghi, nộp nhật ký khai thác, thu mua, vận chuyển thủy sản để phục vụ việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác...

TAGS