[VIDEO] - Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 khóa XXII

HỒ QUÂN |

(QNO) – Những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phát triển Đảng viên, tinh giản biên chế; sáp nhập 3 đơn vị hành chính Tam Kỳ - Phú Ninh - Núi Thành; về phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu… đã được Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phân tích trong phát biểu kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 khóa XXII vào chiều nay 17.10.

TAGS