[VIDEO] - Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012- 2022

Nguồn: VTV |

(QNO) - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng không thể chủ quan, nóng vội, thỏa mãn, không được né tránh, cầm chừng mà trái lại phải kiên trì, không ngừng, không nghỉ. Đây là một trong những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2012-2022, diễn ra ngày 30.6.2022.

TAGS

Nhìn lại 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Thể hiện sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 30.6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, tiêu cực

P.V |

* Hơn 81.000 đại biểu tham dự hội nghị tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(QNO) - Sáng nay 30.6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022.

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Gắn chặt cơ chế phòng ngừa với xử lý nghiêm minh

HÀN GIANG |

Ở giai đoạn mới, Quảng Nam khẳng định quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kiểm soát quyền lực để phòng ngừa tham nhũng

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa triển khai kế hoạch thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn với nhiều giải pháp cụ thể, sát thực tế.