Tin vắn

VĂN MINH |

(QNO) - Ngày 2 đến 4.9, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức lấy 6.130 mẫu test nhanh SARS-CoV-2 vùng lân cận khu phong tỏa (xã Quế Thọ 1.300 mẫu, Sông Trà 1.800 mẫu, thị trấn Tân Bình 2.890 mẫu...). Còn các khu vực phong tỏa được lấy mẫu gộp PCR theo đại diện hộ gia đình (gộp 5 mẫu). Tất cả đều cho kết quả âm tính.

(QNO) - Ngày 2 đến 4.9, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức lấy 6.130 mẫu test nhanh SARS-CoV-2 vùng lân cận khu phong tỏa (xã Quế Thọ 1.300 mẫu, Sông Trà 1.800 mẫu, thị trấn Tân Bình 2.890 mẫu...). Còn các khu vực phong tỏa được lấy mẫu gộp PCR theo đại diện hộ gia đình (gộp 5 mẫu). Tất cả đều cho kết quả âm tính.