Tin vắn

T.TÚ - T.VÂN - P.LỘC |

(QNO) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Trà My vừa giải ngân 50 triệu đồng để 5 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Đơn vị được giao chỉ tiêu 550 triệu đồng để hỗ trợ cho vay đối với 55 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

* Ngày 29.4, tại xã Điện Thọ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Điện Bàn giải ngân theo Nghị quyết 11 của Chính phủ với số tiền 1,3 tỷ đồng, mỗi hộ được vay vốn từ 50 - 100 triệu đồng. Đơn vị được phân bổ 24,7 tỷ đồng thực hiện 3 chương trình cho vay theo Nghị quyết 11 và dự kiến hoàn tất trong tháng 5.2022.

(QNO) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Trà My vừa giải ngân 50 triệu đồng để 5 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Đơn vị được giao chỉ tiêu 550 triệu đồng để hỗ trợ cho vay đối với 55 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

* Ngày 29.4, tại xã Điện Thọ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Điện Bàn giải ngân theo Nghị quyết 11 của Chính phủ với số tiền 1,3 tỷ đồng, mỗi hộ được vay vốn từ 50 - 100 triệu đồng. Đơn vị được phân bổ 24,7 tỷ đồng thực hiện 3 chương trình cho vay theo Nghị quyết 11 và dự kiến hoàn tất trong tháng 5.2022.