Tin vắn

DUY THÁI |

(QNO) - Sáng 30.8, Hội Người mù huyện Quế Sơn khai giảng lớp học chữ nổi Braille cho 15 học viên khiếm thị. Bên cạnh học chữ nổi Braille, học viên còn được học nghề xoa bóp, giác hơi để tìm kiếm công việc phù hợp. Lớp học diễn ra trong 2 tháng với kinh phí 86 triệu đồng do huyện Quế Sơn và Hội Từ thiện VPA (Hoa Kỳ) tài trợ.

(QNO) - Sáng 30.8, Hội Người mù huyện Quế Sơn khai giảng lớp học chữ nổi Braille cho 15 học viên khiếm thị. Bên cạnh học chữ nổi Braille, học viên còn được học nghề xoa bóp, giác hơi để tìm kiếm công việc phù hợp. Lớp học diễn ra trong 2 tháng với kinh phí 86 triệu đồng do huyện Quế Sơn và Hội Từ thiện VPA (Hoa Kỳ) tài trợ.