Tin vắn

MINH TÂM |

(QNO) - Sáng 20/6, Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Nông Sơn tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình với sự tham gia của 6 đội thi đến từ các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững của 6 xã, thị trấn. Các đội tranh tài ở 4 nội dung: chào hỏi, kiến thức, xử lý tình huống và tiểu phẩm. Kết thúc hội thi, xã Ninh Phước đoạt giải nhất.

(QNO) - Sáng 20/6, Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Nông Sơn tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình với sự tham gia của 6 đội thi đến từ các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững của 6 xã, thị trấn. Các đội tranh tài ở 4 nội dung: chào hỏi, kiến thức, xử lý tình huống và tiểu phẩm. Kết thúc hội thi, xã Ninh Phước đoạt giải nhất.