Đề nghị bảo vệ thi công dự án đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An

TÙNG CHI |

(QNO) - Ngày 2/11, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát để có ý kiến về hồ sơ, thủ tục triển khai thực hiện biện pháp bảo vệ thi công đối với các hộ không chấp hành chủ trương thực hiện dự án đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An.

Trước đó, ngày 28/10, UBND TP.Hội An có Tờ trình số 202 gửi UBND tỉnh và Sở TN&MT xin ý kiến về trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp bảo vệ thi công đối với các hộ không chấp hành chủ trương thực hiện dự án đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An.

Theo Tờ trình số 202 của UBND TP.Hội An, thành phố đã chủ trì phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ thi công để triển khai dự án đảm bảo tiến độ cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. 

Trước mắt sẽ xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ thi công để kéo dây đợt 1 tại khoảng cột 45 - 50 và đợt 2 khoảng cột 50 - 51 đối với những hộ chây ì, không chấp hành, cản trở thi công dự án.

Thời gian qua UBND TP.Hội An, các ngành và UBND phường Thanh Hà đã tổ chức vận động nhiều lần các hộ chấp hành chủ trương nhưng các hộ vẫn chây ì, cản trở thi công dự án.

UBND TP.Hội An đã hoàn thiện hồ sơ để thực hiện bảo vệ thi công đường dây điện ảnh hưởng hành lang an toàn trên không đối với phần diện tích đất của các hộ bị ảnh hưởng.

Dự án đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung thực hiện đi qua 3 địa phương: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An dài 30,7km với 48 vị trí cột điện. Trong đó đoạn qua Hội An dài 17km với 28 cột.

Dự án đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An có tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2020, dự kiến 31/12/2020 vận hành nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành.

TAGS

Công ty Điện lực Quảng Nam thông báo thực hiện thay đổi ngày ghi chỉ số về ngày cuối tháng

P.V |

(PR) - Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Nam sẽ thực hiện thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng. Cụ thể như sau: