Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Đơn vị chúng tôi là chi nhánh công ty (thuộc vùng 4) không cùng địa bàn với trụ sở công ty chính (vùng 2). Vậy khi kê khai các Mẫu số 13a, 13b, 13c ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì đơn vị thực hiện ghi mức lương tối thiểu vùng như thế nào?

Người lao động làm thủ tục đề nghị hưởng chế độ tại cơ quan BHXH tỉnh. Ảnh: D.L
Người lao động làm thủ tục đề nghị hưởng chế độ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Quảng Nam. Ảnh: D.L

Trả lời: Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15.11.2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy định: “Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị đơn vị kê khai mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trụ sở chi nhánh công ty đóng (vùng 4) tại các Mẫu số 13a, 13b, 13c ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Hỏi: Để nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, người lao động, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ trực tuyến không? Nếu được thì nộp ở đâu?

Trả lời: Người lao động và đơn vị sử dụng lao động có thể nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia (tại địa chỉ: ncovi.dichvucong.gov.vn). Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ gửi hồ sơ sang cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết (đối với dịch vụ công “Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất”) và xác nhận (đối với các dịch vụ công khác).

Đồng thời, để hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ để cơ quan BHXH xác nhận theo quy định tại Chương I, II, III của Quyết định số 23/QĐ-TTg trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam (tại địa chỉ: dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn) hoặc trên phần mềm của nhà cung cấp dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội điện tử (I-VAN).

TAGS

Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Tôi đại diện nhân sự của doanh nghiệp. Xin hỏi đối với chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề đối với người sử dụng lao động (LĐ), để hoàn thiện hồ sơ, giúp đơn vị sử dụng LĐ gửi phương án đến Sở LĐ-TB&XH  xét duyệt, phía cơ quan BHXH thực hiện thủ tục hỗ trợ như thế nào?