Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Trên Cổng dịch vụ công quốc gia hiện có bao nhiêu dịch vụ công hỗ trợ người lao động, đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội và gồm những dịch vụ công nào?

Người lao động có thể sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia để giải quyết các thủ tục đề nghị hỗ trợ chính sách. Ảnh: D.L
Người lao động có thể sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết thủ tục đề nghị hỗ trợ chính sách. Ảnh: D.L

Trả lời: Hiện nay, trên Cổng dịch vụ công quốc gia có 5 dịch vụ công hỗ trợ người lao động, đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, bao gồm:

1. Dành cho đơn vị sử dụng lao động:

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

- Hỗ trợ người lao động ngừng việc.

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Dành cho người lao động:

- Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Hỏi: Để có thể thực hiện các dịch vụ công hỗ trợ người lao động và đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, người lao động và đơn vị sử dụng lao động cần phải làm gì?

Trả lời: Để có thể thực hiện các dịch vụ công nói chung và các dịch vụ công hỗ trợ người lao động và đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nói riêng trên Cổng dịch vụ công quốc gia, người lao động và đơn vị sử dụng lao động cần phải có tài khoản đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia.

Xem chi tiết hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại đây: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html.

TAGS

Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Đơn vị chúng tôi là chi nhánh công ty (thuộc vùng 4) không cùng địa bàn với trụ sở công ty chính (vùng 2). Vậy khi kê khai các Mẫu số 13a, 13b, 13c ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì đơn vị thực hiện ghi mức lương tối thiểu vùng như thế nào?

Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Tôi đại diện nhân sự của doanh nghiệp. Xin hỏi đối với chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề đối với người sử dụng lao động (LĐ), để hoàn thiện hồ sơ, giúp đơn vị sử dụng LĐ gửi phương án đến Sở LĐ-TB&XH  xét duyệt, phía cơ quan BHXH thực hiện thủ tục hỗ trợ như thế nào?