Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Tôi làm công ty khoảng 3 năm và tự nghỉ việc. Vậy tôi có thể rút trợ cấp thất nghiệp được không?

Người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp từ chính sách hỗ trợ. Ảnh: D.L
Người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp từ chính sách hỗ trợ. Ảnh: D.L

Trả lời: Đối với điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:

+ Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng).

+ Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

+ Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN.

- Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:

+ Sổ bảo hiểm xã hội (đã được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận quá trình tham gia BHTN);

+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

+ Giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động (quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động).

Nếu bạn đủ điều kiện hưởng và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nêu trên bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hỏi: Cho tôi hỏi vợ sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì người cha có được hưởng 2 lần mức lương cơ sở, khi nào được nhận số tiền hỗ trợ đó?

Trả lời: Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định: lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Về thời hạn giải quyết chế độ thai sản được quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13. Theo đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25.2.2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì trong thời gian 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

TAGS