Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Nếu vợ tôi sinh con nhưng vợ chưa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), trong khi tôi có tham gia BHXH, thế thì tôi có được hưởng chế độ 2 lần mức lương cơ sở không? Nếu được thì bao giờ tôi được nhận chế độ đó?

Trả lời: Điều 38 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Về thời hạn giải quyết chế độ thai sản được quy định tại Điều 102 Luật BHXH số 58/2014/QH13. Theo đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH. Và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Hỏi: Tôi là đại tá quân đội về hưu, tôi có nguyện vọng đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) ban đầu tại Bệnh viện Quân y C17 tại Đà Nẵng được không? Trước khi nghỉ hưu tôi đăng ký KCB ban đầu tại đó.

Trả lời: Theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16.11.2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT thì người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB quy định tại Khoản 9 Điều 5, Khoản 4 Điều 6 thông tư này; Công văn số 1828/BHXH-GĐBHYT ngày 27.10.2021 của BHXH TP.Đà Nẵng thông báo các cơ sở nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho người tham gia BHYT do BHXH tỉnh khác phát hành năm 2022, trường hợp của ông nếu thẻ BHYT có mã: QN (quân nhân), CY (cơ yếu) thì được đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Quân y 17 - Cục Hậu cần Quân khu 5 (Đà Nẵng).

TAGS