Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Tôi nộp bảo hiểm xã hội (BHXH) được 21 tháng, đầu năm 2022 tôi nghỉ việc ở công ty và làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tôi được nhận 3 tháng BHTN. Trong 2 tháng đầu tôi nộp hồ sơ và nhận được 5 triệu đồng mỗi tháng, tuy nhiên tháng cuối (tháng thứ 3) tôi nộp hồ sơ trễ 1 ngày, đến văn phòng BHTN huyện thì nhân viên bảo là nộp trễ nên bị cắt và đã xung vào công quỹ. Cho tôi hỏi như vậy có đúng không? Nếu bị xung vào công quỹ thì phải có giấy tờ xác minh chứng nhận gì không? Tôi có tìm hiểu nếu bị trễ hồ sơ thì được bảo lưu nhưng nhân viên không tư vấn cho tôi điều này, mong quý cơ quan giải đáp giúp tôi.

Người lao động nghỉ việc được nhận bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Ảnh: D.L
Người lao động nghỉ việc được nhận BHTN theo quy định. Ảnh: D.L

Trả lời: Căn cứ quy định của pháp luật về chính sách BHTN, BHXH Quảng Nam trả lời như sau:

Tại khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16.11.2013 quy định: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm (trừ trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh hoặc trường hợp bất khả kháng). Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.

Tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12.3.2015 của Chính phủ quy định: Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 3, bạn không thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định nên không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp của tháng đó.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày bạn không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, Sở LĐ-TB&XH nơi bạn đang nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ ban hành quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được gửi đến BHXH tỉnh để dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp và gửi 1 bản đến người lao động.

Về bảo lưu thời gian đóng BHTN được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31.7.2015 của Bộ LĐ-TB&XH: Thời gian đóng BHTN được bảo lưu bằng tổng thời gian đóng BHTN trừ đi thời gian đóng BHTN đã hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, bạn có thời gian đóng BHTN là 21 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 3 tháng. Bạn đã nhận trợ cấp thất nghiệp 2 tháng đầu và bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 3. Như vậy, bạn đã hưởng trợ cấp thất nghiệp 2 tháng (tương ứng với 24 tháng đóng BHTN) nên thời gian đóng BHTN được bảo lưu của bạn là 0 tháng.

Hỏi: Tôi muốn hỏi khi tờ rời BHXH bị mất, muốn in thông tin tờ rời lại thì BHXH hỗ trợ in trong bao lâu là có?

Trả lời: Theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25.2.2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất gồm tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

Về vấn đề nộp hồ sơ, đề nghị bạn nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH trực tiếp thu bằng một trong các hình thức sau: Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan BHXH, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Về thời hạn gải quyết không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

TAGS

Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Tháng 4 vừa rồi tôi bị F0 10 ngày và đã làm giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH), nhưng đến nay tôi chưa nhận thông báo gì về thông tin hưởng BHXH ở công ty tôi làm việc. Vậy làm sao để tôi biết thông tin?

Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.LỆ |

(QNO) - Hỏi: Tôi đang đi làm công nhân và vừa ký hợp đồng, đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 2 tháng. Ở công ty tôi đang đóng BHXH cho người lao động là 13,5% chứ không phải 10,5%. Công ty giải thích là phải đóng bảo hiểm tai nạn và kinh phí công đoàn. Xin hỏi, như vậy có đúng, đóng như vậy người lao động được lợi gì và có đúng với pháp luật lao động?