Triển khai chính sách hỗ trợ tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính

CHÂU NỮ 17/01/2024 16:19

(QNO) - Ngày 16/1, UBND tỉnh ban hành quyết định triển khai Nghị quyết số 37 ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 và lập danh sách đối tượng được hưởng chính sách theo quy định của Nghị quyết và dự toán kinh phí thực hiện cho từng đối tượng gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính xem xét, thẩm định.

Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ của đối tượng được hưởng chính sách theo quy định của Nghị quyết trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí thực hiện chính sách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh; trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm để thực hiện việc chi trả chính sách cho đối tượng được hưởng chính sách theo quy định.

Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 37/2023 của HĐND tỉnh

Ngoài chế độ, chính sách tinh giản biên chế được hưởng theo quy định tại Nghị định số 29/2023 của Chính phủ, người người nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ thêm một lần bằng 70% tổng kinh phí được hưởng theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 29/2023, nhưng không thấp hơn 50 triệu đồng.

Đối với thôi việc ngay: Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã được hỗ trợ thêm một lần bằng 80% tổng kinh phí được hưởng theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 29, nhưng không thấp hơn 50 triệu đồng/trường hợp.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hỗ trợ một lần theo thời gian công tác. Cụ thể: thời gian công tác dưới 5 năm được hỗ trợ 30 triệu đồng/trường hợp; từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm được hỗ trợ 40 đồng/trường hợp; từ đủ 10 năm trở lên: hỗ trợ 50 triệu đồng/ trường hợp.  

Đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ nêu trên, nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền hỗ trợ đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị chi trả.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Triển khai chính sách hỗ trợ tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO