Chính quyền - đoàn thể

Triển khai đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023

N.ĐOAN 11/03/2024 14:59

(QNO) - UBND tỉnh vừa giao Thanh tra tỉnh tham mưu thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2023.

Tại Kế hoạch 1591 ngày 8/3/2024, UBND tỉnh giao Tổ công tác hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tổ chức việc thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của bộ chỉ số và tài liệu chứng minh theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Tổ công tác của UBND tỉnh chịu trách nhiệm thu thập thông tin, tài liệu từ các cơ quan, đơn vị, địa phương; lập hồ sơ đánh giá; xây dựng báo cáo tự đánh giá công tác PCTN năm 2023 của UBND tỉnh và tham mưu UBND tỉnh báo cáo về Thanh tra Chính phủ trước ngày 20/5/2024.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm thu thập thông tin, tài liệu và cung cấp về Tổ công tác của UBND tỉnh trước ngày 26/4/2024. Tổ công tác báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện, hoặc thực hiện không kịp thời việc cung cấp thông tin, tài liệu.

Việc đánh giá thực trạng tình hình triển khai công tác PCTN được tiến hành hằng năm; thông qua kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2023 tiếp tục xác định, làm rõ những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, vướng mắc; là cơ sở để đưa ra các chủ trương, giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong các năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Triển khai đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO