20 năm, Hội An tu bổ 424 công trình di tích

QUỐC HẢI |

(QNO) - Hai mươi năm qua, TP.Hội An đã thực hiện tu bổ cho tổng cộng 424 công trình di tích kiến trúc thuộc sở hữu nhà nước và di tích hỗ trợ tư nhân - tập thể với tổng vốn đầu tư hơn 152 tỷ đồng.

Hàng trăm di tích ở Hội An được trùng tu, tôn tạo trong 20 năm qua. Ảnh: QUỐC HẢI
Hàng trăm di tích ở Hội An được trùng tu, tôn tạo trong 20 năm qua. Ảnh: QUỐC HẢI
 

Trong đó, nguồn vốn trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và tỉnh Quảng Nam là gần 40 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố hơn 90 tỷ đồng, vốn tài trợ nước ngoài gần 4 tỷ đồng và xã hội hóa trong dân gần 20,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, việc thực hiện dự án “Đầu tư tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ sụp đổ trong khu phố cổ” theo quyết định đầu tư của UBND tỉnh, từ năm 2005 đến nay thực hiện tu bổ cho gần 100 di tích - nhà ở từ nguồn vốn ngân sách 40% của tỉnh, 60% của thành phố, cùng với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và tham gia đóng góp của các chủ nhà ở, di tích. Với cơ chế nhà nước hỗ trợ 40 - 75% kinh phí khi người dân tham gia dự án, đến nay, quần thể kiến trúc khu phố cổ Hội An đã vượt qua được giai đoạn nguy cơ khẩn cấp về sự sụp đổ, mất di tích và liên quan đến tính mạng con người.

TAGS