[VIDEO] - Chăm lo sức khỏe cho đồng bào vùng biên giới

HỒNG ANH |

(QNO) - Do điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao, giao thông cách trở, trình độ dân trí thấp nên công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng biên giới còn nhiều hạn chế... Nhờ sự tận tâm của các y bác sĩ Bộ đội Biên phòng mà hàng ngàn người dân ở các xã vùng cao biên giới tỉnh Quảng Nam và các bản giáp biên của tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào đã được khám chữa bệnh kịp thời và tiếp cận với các loại hình dịch vụ y tế hiện đại, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, dần xóa bỏ hủ tục lạc hậu...

TAGS