[VIDEO] - Nuôi gà thả vườn an toàn sinh học ở Núi Thành

VĂN PHIN |

(QNO) - Mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học do Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành thực hiện tại xã Tam Mỹ Đông và Tam Mỹ Tây mang lại kết quả khả quan và có thể nhân rộng.

TAGS

Nuôi gà an toàn sinh học

VĂN PHIN |

Mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học năm 2023 do Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành thực hiện tại xã Tam Mỹ Đông và Tam Mỹ Tây mang lại kết quả khả quan và có khả năng nhân rộng ra địa bàn.

Mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học cho hiệu quả cao

VĂN PHIN |

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành vừa tổ chức hội thảo mô hình chăn nuôi gà thả vườn an toàn sinh học năm 2023 tại xã Tam Mỹ Đông.