BHXH Việt Nam đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT

D.L |

BHXH Việt Nam vừa có các công văn gửi Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia. 

Cụ thể, nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình lên 50% (mức hiện nay là 20%). Việc hỗ trợ này sẽ giúp người dân có điều kiện tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 có 95% dân số tham gia BHYT. BHXH Việt Nam cũng đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện từ 30% lên 50% đối với người thuộc hộ nghèo, từ 25% lên 30% đối với người thuộc hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại. 

TAGS