Bưu điện phát triển hơn 3.000 người tham BHXH, BHYT

L.DIỄM |

BHXH tỉnh và Bưu điện Quảng Nam vừa giao ban công tác phối hợp. Đến hết tháng 2.2021, Bưu điện tỉnh đã tổ chức 24 hội nghị tuyên truyền, với 1.120 người tham dự, phát triển 436 người tham gia BHXH tự nguyện, phát triển hơn 3.000 người tham gia BHYT. Đối với các dịch vụ, công tác chi trả đã đi vào ổn định, ứng dụng công nghệ thông tin vào chi trả giúp việc quản lý và báo cáo thuận lợi hơn.

Để hoàn thành mục tiêu 8.000 người tham gia mới các chế độ BHXH, BHYT trong năm 2021, Bưu điện tỉnh tổ chức mỗi tháng ít nhất 2 hội nghị; tổ chức bán lẻ ít nhất 2 lần triển khai bán hàng tại các đơn vị. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh dự kiến đồng loạt tổ chức tuyên truyền BHXH tự nguyện vào tháng 5, tháng 7 và tháng 9 trên địa bàn toàn tỉnh.

TAGS