Cả nước có hơn 16 triệu người tham gia BHXH

L.D |

BHXH Việt Nam vừa tổ chức hội nghị về công tác thu trong toàn quốc 2 tháng đầu năm 2021. Theo số liệu báo cáo, trong 2 tháng đầu năm cả nước có thêm 98.037 người tham gia BHXH, đưa tổng số người tham gia trên cả nước đạt 16,03 triệu (trong đó lực lượng LĐ trong độ tuổi chiếm 32,27% ); phát triển hơn 1,4 triệu người tham gia BHYT, đưa tổng số người tham gia BHYT lên 86,5 triệu (đạt tỷ lệ bao phủ 88,65% dân số). Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng thêm 47.268 người (lực lượng lao động trong độ tuổi chiếm 26,67%).

Tuy nhiên, các con số trên vẫn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam đặt ra. Bên cạnh đó, tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp còn khá phổ biến, hiện tổng số tiền nợ khoảng 26.592 tỷ đồng. Việc xử lý đối với đơn vị, doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động... vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Số người đề nghị hưởng BHXH một lần vẫn có chiều hướng gia tăng...

Theo số liệu các cơ sở đề nghị quyết toán ghi nhận trên hệ thống giám sát ngày 2.3.2021 tại 63 tỉnh, thành phố (chưa bao gồm số chi của BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), 2 tháng đầu năm 2021 số chi và số lượt khám chữa bệnh BHYT toàn quốc giảm so với cùng kỳ năm 2020 (số lượt giảm 10%, số chi giảm 4%), tuy nhiên chi phí bình quân cho mỗi lượt khám chữa bệnh tăng khoảng 6%. Đã có 5 địa phương ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển người tham gia BHXH (trong đó có Quảng Nam), 45 địa phương đã kiện toàn ban chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và xây dựng quy chế làm việc.

TAGS