Cả nước có hơn 2,9 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

D.LỆ |

(QNO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa thông tin về việc tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng 1.2022.

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng trong tháng 1.2022. Ảnh: D.L
Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng trong tháng 1.2022. Ảnh: D.L

Việc tăng lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện theo Nghị định 108 (ngày 7.12.2021) của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, từ ngày 1.1.2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12.2021 đối với các đối tượng như cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật...

Với sự điều chỉnh này, BHXH Việt Nam dự kiến cả nước có 2.966.645 người được điều chỉnh tăng mức hưởng theo Nghị định 108 với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1.2022 gần 1.052 tỷ đồng.

Trong số này có khoảng 904.957 người hưởng từ nguồn ngân sách nhà nước được điều chỉnh với tổng số kinh phí tăng thêm hơn 257,3 tỷ đồng; 2.061.688 người hưởng từ nguồn Quỹ BHXH được điều chỉnh với tổng kinh phí tăng thêm hơn 794,4 tỷ đồng.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, việc Chính phủ ban hành chính sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đã thể hiện ý nghĩa nhân văn, góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người lương hưu và trợ cấp.

TAGS