Các đề án thuộc lĩnh vực xã hội phải đảm bảo tính khả thi khi triển khai

DIỄM LỆ |

(QNO) - Ngày 13.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với Sở LĐ-TB&XH và sở ngành liên quan để nghe báo cáo, thảo luận 3 dự thảo đề án sẽ trình tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các đề án thuộc lĩnh vực xã hội phải đảm bảo tính khả thi. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: D.L

Về Dự thảo quy định mức chi hỗ trợ cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đề xuất mức chi hỗ trợ là 350 nghìn đồng/người/tháng, bằng mức theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 6 Thông tư 124 ngày 20.12.2018 của Bộ Tài chính.

Dự thảo cũng quy định, đối với xã, phường, thị trấn có dưới 20 người nghiện ma túy tham gia đăng ký cai nghiện tại gia đình và cộng đồng thì bố trí 3 cán bộ, từ 20 - 50 người nghiện sẽ bố trí 5 cán bộ, từ 50 - 70 người nghiện thì bố trí 7 cán bộ. Dự kiến số lượng cán bộ phụ trách được hỗ trợ là 533 người với tổng kinh phí hỗ trợ hằng năm hơn 2,3 tỷ đồng.

Đối với Dự thảo hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện giai đoạn 2022 - 2025, Sở LĐ-TB&XH đề xuất mức hỗ trợ bằng 40% trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, 35% đối với hộ cận nghèo và 15% đối với các đối tượng khác (tăng hơn so với mức hỗ trợ theo Nghị định 134 ngày 29.12.2015 của Chính phủ lần lượt là 30%, 25%, 10%).

Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tham gia BHXH tự nguyện của từng đối tượng từ tháng 1.2022 đến tháng 12.2025. Dự kiến sẽ có 55.000 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ này với tổng mức hỗ trợ giai đoạn 2022 - 2025 hơn 118,2 tỷ đồng, so với Nghị định 134 mức chênh lệch cao hơn gần 38 tỷ đồng.

Dự thảo đề án nâng cấp, tôn tạo công trình nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ giai đoạn 2022 - 2026 với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, nguồn đối ứng của tỉnh, huyện, nguồn xã hội hóa và ngân sách TP.Đà Nẵng hỗ trợ 50 tỷ đồng...

Mục tiêu đến năm 2026, thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây mới các hạng mục tại 73 nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện, xã; xây mới 1 nhà bia ghi tên liệt sĩ cấp xã; cải tạo, nâng cấp 10 nhà bia ghi tên liệt sĩ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ... Trong quá trình triển khai sẽ ưu tiên xét chọn theo thứ tự hư hỏng, xuống cấp của các hạng mục, đồng thời chỉ xây dựng mới nhà bia ghi tên liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ đối với những nghĩa trang có từ 400 mộ trở lên...

Tại cuộc họp, các sở ngành liên quan đã tham gia góp ý về nội dung của các dự thảo, trong đó tập trung vào quy mô triển khai, mức hỗ trợ, số lượng được hỗ trợ và kinh phí thực hiện...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cơ bản thống nhất với nội dung của các dự thảo; giao Sở LĐ-TB&XH bám sát các thông tư, nghị định hiện hành của Chính phủ, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp và tiếp tục tham khảo các tỉnh, thành phố đã ban hành các đề án tương tự để hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh thống nhất trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. Trong đó lưu ý các nội dung đề xuất phải phù hợp với thực tế, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai.

TAGS