Cài đặt VssID cho phụ huynh và học sinh

L.D |

Được giao nhiệm vụ hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho học sinh sinh viên tại một số trường trên địa bàn TP.Tam Kỳ, Phòng Cấp sổ, thẻ (Bảo hiểm xã hội tỉnh) đã phân công người phụ trách để kết nối các trường học trên địa bàn thành phố, thành lập nhóm hỗ trợ gồm giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp để trao đổi thông tin, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID bằng hình ảnh, video, infographic... 

Trong quá trình thực hiện, người phụ trách cùng với viên chức Phòng Công nghệ thông tin (Bảo hiểm xã hội tỉnh) đến từng trường để hướng dẫn cài đặt cho học sinh sinh viên đã có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

Riêng đối với nhóm học sinh chưa có căn cước hoặc chứng minh nhân dân phải cài đặt thông qua tài khoản của người giám hộ. Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện, đã tiến hành cài đặt được gần 3.000 học sinh và hơn 500 phụ huynh (đạt tỷ 105% chỉ tiêu được giao).

TAGS