Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 & 2.2022 vào cùng một kỳ

D.LỆ |

(QNO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa thông báo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 & 2.2022 vào cùng một kỳ chi trả tháng 1.2022.

Việc chi trả chế độ 2 tháng 1 & 2.2022 cho người hưởng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: D.L
Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Ảnh: D.L

BHXH tỉnh đề nghị Bưu điện Quảng Nam, BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian chi trả ở cơ sở thực hiện từ ngày 5.1 - 20.1.2022.

Đối với chi trả bằng tiền mặt, BHXH tỉnh yêu cầu bưu điện phối hợp với BHXH huyện xây dựng phương án chi trả phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người, an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và đảm bảo hoàn thành trước ngày 20.1.2022.

Bưu điện tỉnh tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, đảm bảo việc chi trả tại nhà. Yêu cầu nhân viên chi trả, nguời hưởng thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn… theo đúng quy định; chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí tại điểm chi trả.

BHXH tỉnh cũng yêu cầu đơn vị chi trả là bưu điện chịu trách nhiệm khi để xảy ra trường hợp lây nhiễm dịch trong quá trình chi trả do không thực hiện các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm phòng chống dịch.

TAGS