Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7 và 8.2021 vào chung 1 kỳ chi trả

D.LỆ |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có thông báo yêu cầu BHXH các địa phương thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 7 & 8.2021 vào chung 1 kỳ chi trả của tháng 7.2021. 

Ngành BHXH sẽ cấp kinh phí để ngành Bưu điện thực hiện việc chi trả cho người thụ hưởng vào khoảng thời gian từ ngày 4.7 đến ngày 20.7. Ngành Bưu điện xây dựng phương án chi trả tập trung hoặc chi trả tận nhà phù hợp với quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo giãn cách, an toàn tiền mặt cũng như an toàn phòng chống dịch bệnh.  

TAGS