Cử tri Thăng Bình kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nhiều vị trí

H.QUANG |

Tại các cuộc tiếp xúc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cử tri Thăng Bình cho rằng cần xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các vị trí: hai đầu cầu Bình Đào giao nhau với quốc lộ 14E (tại xã Bình Triều và Bình Đào); ngã tư giao nhau giữa đường ĐH2.TB với đường nối từ quốc lộ 1 (Cây Cốc) - ĐT.613B (tại thôn Phước Long, xã Bình Đào); đồng thời, cắm biển báo hạn chế tốc độ giao thông trên tuyến đường ĐT613 đoạn đi qua khu dân cư Ngọc Sơn Tây (từ Km2+000 đến Km3+500) xã Bình Phục, huyện Thăng Bình (các khu vực này tập trung dân cư đông, phương tiện tham gia giao thông lớn, tầm nhìn hạn chế, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông).

UBND tỉnh cho rằng tuyến ĐT.613 đoạn từ Km0-Km6 được xây dựng đồng bộ đạt tiêu chuẩn cấp IV, trên tuyến này có 2 nút giao giữa ĐT.613 với các tuyến ĐH1.TB và ĐH2.TB hiện đã được lắp đặt đèn điều khiển giao thông và lắp đặt biển hạn chế tốc độ 50km/h đối với phương tiện lưu thông qua phạm vi nút giao để đảm bảo an toàn; đoạn tuyến Km2+000 - Km3+500 hiện trạng tuyến đường có tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác bình thường, hành lang tuyến thông thoáng, hai bên dân cư sinh sống nhưng chưa quá đông đúc, chưa đủ điều kiện để cắm biển báo hiệu khu đông dân cư nhằm hạn chế tốc độ phương tiện (Theo QCVN 41:2019/BGTVT).

TAGS