Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế qua cổng dịch vụ công

D.LỆ |

(QNO) - BHXH Việt Nam vừa bổ sung dịch vụ công đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Người chỉ tham gia bảo hiểm y tế có thể đóng qua Cổng dịch vụ công.
Người chỉ tham gia bảo hiểm y tế có thể đóng qua Cổng dịch vụ công.

Theo đó, người chỉ tham gia bảo hiểm y tế đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở địa chỉ "https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn"; và Cổng dịch vụ công quốc gia ở địa chỉ  "https://dichvucong.gov.vn".

Người chỉ tham gia bảo hiểm y tế cần kê khai đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin chủ hộ, thông tin thành viên hộ gia đình để được đảm bảo quyền lợi giảm trừ mức đóng. 

Người dân sẽ đóng kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế theo ngân hàng thụ hưởng của cơ quan bảo hiểm xã hội (nơi nhận tiền thanh toán) có liên kết với ngân hàng hoặc trung gian thanh toán (nơi người tham gia đăng ký, đóng có tài khoản) để thực hiện thanh toán.

TAGS

Nông Sơn ra mắt mô hình điểm sử dụng thẻ CCCD tích hợp BHYT trong khám, chữa bệnh

TRIÊU NHAN - THU PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 16/10, huyện Nông Sơn tổ chức ra mắt “Mô hình điểm sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip tích hợp bảo hiếm y tế (BHYT) trong khám, chữa bệnh và thông báo lưu trú qua ứng dụng VNelD".