Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

H.L |

Bộ LĐ-TB&XH vừa có tờ trình Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. Mức tăng được đề xuất là 11% và thời điểm điều chỉnh tăng từ ngày 1.1.2022.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, lần gần nhất tăng lương hưu là năm 2019, từ đó đến nay là 3 năm, chỉ số giá tiêu dùng tăng 10,3%, GDP bình quân tăng 5,5%/năm, tổng mức tăng khoảng 15%. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19, Chính phủ cần ưu tiên nguồn lực tài chính cho phòng chống dịch, nên Bộ LĐ-TB&XH đề xuất chỉ tăng lương hưu 11%.

Cụ thể, tăng 11% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng với người nhận lương hưu trước ngày 1.1.2022. Với người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1.1.1995, sau khi tăng thêm 11%, nếu mức lương, trợ cấp vẫn dưới 2,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm.

Với người có lương hưu, trợ cấp từ 2,3 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được tăng bù thêm 200.000 đồng/người/tháng; với người có lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng sẽ được tăng thêm để đạt mức 2,5 triệu đồng/tháng. Dự kiến sẽ có khoảng 318.000 người thuộc diện điều chỉnh tăng bổ sung, kinh phí trong năm 2022 khoảng 573 tỷ đồng.

TAGS