Đông Giang giảm tỷ lệ hộ nghèo hơn 6%/năm

CÔNG TÚ |

(QNO) - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang - ông A Vô Tô Phương cho biết, công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ và chính quyền địa phương quan tâm hàng đầu; nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 và 2022 giảm bình quân hơn 6%/năm.

Hộ A Rất Bay trú thôn A Dinh (thị trấn Prao) thoát nghèo nhờ thành công với mô hình trồng rừng, nuôi heo, gà, vịt. Ảnh: CT
Hộ gia đình anh Arất Bay (thôn A Dinh, thị trấn Prao, Đông Giang) thoát nghèo nhờ mô hình trồng rừng và chăn nuôi. Ảnh: C.T

Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đông Giang còn 45,4% theo chuẩn nghèo đa chiều. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng được nâng cao, năm 2022 đạt 35 triệu đồng.

Theo ông Đinh Ngọc Thanh - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Giang, ngày 13/7/2022, Huyện ủy Đông Giang đã ban hành Nghị quyết số 22 về tập trung lãnh đạo công tác giảm bền vững trên địa bàn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới 25%, tương ứng với hộ nghèo giảm còn 1.900 hộ (giảm bình quân hơn 6%/năm). Định hướng đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%, tương ứng với hộ nghèo giảm còn 324 hộ (giảm bình quân hơn 4%/năm).

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đưa vào khai thác đã giải quyết hàng trăm lao động tại địa phương. Ảnh: CT
Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đưa vào khai thác đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Ảnh: C.T

Để đạt mục tiêu trên, Đông Giang đặt ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện. Trọng tâm là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao năng lực quản lý, điều hành; phối hợp của Mặt trận, đoàn thể; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, tập trung các giải pháp giải quyết tình trạng nghèo theo các nhóm nguyên nhân nghèo. Tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững...

TAGS